Verantwoordelijkheid

We zijn van plan nog lang actief te zijn als bedrijf, wat betekent dat we verantwoord en innovatief moeten ondernemen. Onze werkwijzen zijn ethisch en duurzaam en we streven ernaar onze omgeving positief te be?nvloeden.

Samenwerking

Industriestandaarden integreren en toepassen.

Accountability

Doelen en maatstaven vaststellen en overtreffen.

Vertrouwen

Vertrouwen opbouwen onder belanghebbenden door middel van transparantie.

Waar we ons op richten.

Productontwerpen

Het is ons doel onze producten en verpakking zo te ontwerpen dat de impact op het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Er wordt daarbij gekeken naar de hoeveelheid energie die wordt verbruikt, het materiaal dat wordt toegepast en de mogelijkheid om ze aan het eind van de levensduur te recyclen.

Faciliteiten

We willen de impact op het milieu door onze fabrieken en activiteiten minimaliseren. Met dat doel hebben we een uitgebreid programma opgesteld dat het verbruik van energie en water tot het minimum beperkt en het recyclingpercentage voor afval optimaliseert. Het is ons doel 100% hernieuwbare energie te gebruiken voor onze kantoren en winkels en de vluchten die wij maken te compenseren via klimaatbijdragen.

Toeleveringsketen

Wij willen ervoor zorgen dat de arbeiders die onze producten maken werken in eerlijke en veilige fabrieken. Om duidelijke verwachtingen te stellen, vragen wij onze leveranciers een Gedragscode voor leveranciers te ondertekenen die is gebaseerd op de richtlijnen van de Responsible Business Alliance. Wij voeren regelmatig audits uit bij onze fabrieken en werken samen met fabriekspartners om aandachtspunten te verbeteren.

Gedragscode voor leveranciers

Om duidelijke verwachtingen te stellen, vragen wij onze leveranciers een Gedragscode voor leveranciers te ondertekenen die is gebaseerd op de richtlijnen van de Responsible Business Alliance. Deze gedragscode vermeldt duidelijk uitzonderingen met betrekking tot mensenrechten, milieupraktijken voor fabrieken en de gezondheid en veiligheid van werknemers.