null null

Lepszy sposób s?uchania

Lepszy sposób
s?uchania

Doskona?y d?wi?k 3D
null
null
null
Utwórz w?asny system d?wi?kowy
Odpowiedz na kilka pytań i?znajd? optymalny g?o?nik, soundbar lub komponent dla siebie.
null
Przedstawiamy Lunar White
Nasz przeno?ny g?o?nik jest teraz dost?pny w?ja?niejszym kolorze, który ?adnie komponuje si? z?wyposa?eniem domu i?pozosta?ymi elementami systemu.
Dlaczego Sonos
null
null
Zanurz si? w?czystym, bogatym, szczegó?owym brzmieniu, które wype?nia pomieszczenie przy ka?dej g?o?no?ci.
Konfiguracja zajmuje tylko kilka minut, a?sterowanie u?atwiaj? aplikacja Sonos, funkcja Apple AirPlay?2 i?polecenia g?osowe.
Spersonalizuj swój system i?odtwarzaj to, co chcesz i?gdzie tylko chcesz.